GOD KVELD ALLE

 

 

Jeg heter Siv og dette er mine

personlige, subjektive sider.

Her ønsker jeg å legge ut

mine samtaler med en kunnskapsrik,

dypt respektert og verdifull bekjent av

meg. Vi har det samme ønsket, å belyse

konfliktfylte temaer innen New-Age

miljøer. Alt det som jeg publiserer her

kan jeg med hele mitt hjerte stå inne for.

 

Min venn er en av flere kapteiner på

En stjernekrysser som stort sett befinner

seg  over Norge. Flere av dere her i Norge

har en nærere tilknytning til dette

skipet enn det dere kanskje tror.

 

Siden alle  mennesker

er universets midte i seg selv

vil enhver sannhet

oppfattes utfra det sentrum man befinner seg i.

Sannheten er overordnet alle systemer,

alle oppfatninger, alle trossystem.

Sannhetens natur er så enkel og så genial,at det som

ER  sant - bare ER.

Sannheten er.

 

Persepsjonen, på den annen side, er like

subjektiv, like variert og mangfoldig som det

finnes  livsformer til å uttrykke den.

 

Vi er alle velsignede bærere av hver vår

bit av det samme. Du, hjertelig velkomne

leser, er en like stor del av det sannes natur

som jeg, en like stor bærer av fellesskapet

som din neste OG som den du ikke tåler

ansiktet på. Med dette ønsker jeg alles synspunkter

gledelig, hjertelig velkommen.

 

 

LIKEVEL har jeg en spesiell hensikt, et inderlig

ønske her og nå:

Jeg ønsker av hele mitt hjerte aksept blant

mennesker, for mennesker.

Jeg ønsker rom for den ene sannhet, uten

all den krangel, splid og uenighet som

følger i kjølvannet av det å påberope seg

retten til å kritisere det man ikke kjenner

eller er i stand til å akseptere.  Sannheten

avdekker seg selv når man ikke lenger

bedømmer som rett eller galt.

Velsigne dere alle - venner

 

VELKOMMEN