links   ufokontakter english cases  Martinus   mysterier LobsangRampa  coverups  kosmiske ideer  åndelig visdom  lydforedrag  minYoutube 

site is made  for: 800x600/max.1024x768

 | english site/part | mysteries of the world | intervjuer norske | youtube

Rune Øverby's web-base

(norsk, svensk og engelsk språk. Nordic & english texts)

Here you can get information on well-documented contacts to/from higher developed civilizations and their supervision on our planet in this critical period in Earths history. Also a lot of technical, spiritual and historic information - showing a way to Earths future after the crisis in progress......

link til de "gamle" åpnings-sider med lettere grafikk/lastetid:

hoved / ånd-/ ufokontakt

NB- bruker du widescreen-skjerm bør du klikke ikonet til venstre for avslutt-krysset øverst til høyre og justere grenseskillet for bedre lesbarhet på sidene her

 

om denne nettbasen

about this web-base

Gilbert Willliams Art

Bøker og forfattere som omtaler Atlantis

om Meierkontaktene

om Talmud Jmmanuel

klikk ellers på bildene under som smakebiter og merk at undersidene er på toppmenyen

 

 

German UFOs in the 40ths

-jordisk bygde ufos etc

 

 

 

Denne basen inneholder logisk, åndsvitenskapelig - romfolkrelatert stoff fra mange kilder - det meste er omfattende artikler. Stoffet her viser en vei som denne vår sivilisasjon er på vei mot......

 

 

 

 

bildet viser symbolsk at den ytre fysiske personens sjel/ånd/overbevissthet - er noe langt mer enn "hjernen". The REAL person is much more than "the brain" |mer|

 

 

Man må prøve alt- også å lage egen "singel" hehe- via youtube selvsagt - her over er ei låt jeg har laget text og synger til - men lånt melodi av en avdød engelsk visesanger fra 70tallet, cliff ward.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ellers er det masser av stoff  på disse undersidene:

 links   ufokontakter english cases  Martinus   mysterier LobsangRampa  coverups  kosmiske ideer  åndelig visdom  lydforedrag

picture down: the coming of the NEW AGE / den nye verdensimpuls utløses i denne tid - hovedimpulsen kom 1921--> (MartinusKosmologi)  |  onlineforedrag i lyd/mp3 | flere lydforedrag

 

 

 

 

 

 

 

 

NB- bruker du Widescreen-skjerm bør du klikke ikonet til venstre for avslutt-krysset (A) øverst til høyre og justere grenseskillet  (som B) for bedre lesbarhet på sidene her

 

min sønn Fredriks flyside som han lagde da han var 11 år i -99

Fredrik og Runes Kansas-side

Runes kosmiske kunst | Mine flysider med "old-time" ultralight-flyving fra 80-90tallet i "Hedmarks dype skoger"

egne  naturbilder | Gamle, spesielle Renabilder

solnedgang over Mjøsa - knipset fra der jeg bor